'; include ("Teksty/emu/".$emu.".htm"); $result = mysql_query("select * from site_emu WHERE system = 'psx' AND link='$emu' ORDER by nazwa ASC"); list( $link, $system, $nazwa, $ocena_k, $ocena_m, $ocena_w, $down, $opis, $glosow) = mysql_fetch_row($result); $ocena_sr = round(($ocena_k + $ocena_m + $ocena_w)/3); echo'

Screeny:

'.$emu.' - okno główne '.$emu.' - uruchomiona gra '.$emu.' - konfiguracja
'; echo'

System ocen:

Wystaw szybką notę
Ocena
Wystaw dokładną notę
Kompatybilność Możliwości Wygląd
Obecne oceny
Kompatybilność: '.$ocena_k.' Możliwości: '.$ocena_m.' Wygląd: '.$ocena_w.'
Ocena ogólna: '; display_score($ocena_sr); echo' ('.$glosow.' głosów)
'; echo '
'; echo '
[ Powrót ]
'; echo '
'; CloseTable(); include ("footer.php"); // głosowanie } elseif ($emu == "glosuj") { $index = 1; include ("header.php"); OpenTable(); $result = mysql_query("select ocena_k, ocena_m, ocena_w from site_emu WHERE system = 'psx' AND link='$emu2' ORDER by nazwa ASC"); list( $ocena_k, $ocena_m, $ocena_w) = mysql_fetch_row($result); if ($typ == "dokladne") { $o1_e = round(($ocena_k + $o1)/2); $o2_e = round(($ocena_m + $o2)/2); $o3_e = round(($ocena_w + $o3)/2); } elseif ($typ == "szybkie") { $o1_e = round(($ocena_k + $o0)/2); $o2_e = round(($ocena_m + $o0)/2); $o3_e = round(($ocena_w + $o0)/2); } mysql_query("UPDATE site_emu SET ocena_k='$o1_e', ocena_m='$o2_e', ocena_w='$o3_e', glosow=glosow+1 WHERE link='$emu2'"); echo '

Twoja ocena została uwzględniona. Dziękujemy.
'; echo '[ Powrót ]
'; echo '
'; CloseTable(); include ("footer.php"); // strona główna } else { include ("header.php"); OpenTable(); echo"

Emulatory

"; CloseTable(); echo"
"; OpenTable(); $result = mysql_query("select * from site_emu WHERE system = 'psx' ORDER by nazwa ASC"); echo "

Poniżej znajdziesz listę emulatorów systemu Sony PlayStation obejmującą zarówno programy komercyjne, jak i darmowe, projekty kontynuowane oraz porzucone - dająca całkiem spore możliwości wyboru interesującego nas softu szczególnie, że rywalizacja programów z \"wyższej półki\" jest naprawdę zaciekła.

"; while(list( $link, $system, $nazwa, $ocena_k, $ocena_m, $ocena_w, $down, $opis, $glosow) = mysql_fetch_row($result)) { $ocena_sr = round(($ocena_k + $ocena_m + $ocena_w)/3); echo ""; } echo "
Nazwa Streszczenie Ocena -- --
$nazwa (...) $opis (...) "; display_score($ocena_sr); echo " Pobierz Szczegóły

"; $emupsx = mysql_query("select link from site_emu WHERE system = 'psx'"); $ile_emupsx = mysql_num_rows($emupsx); $emups2 = mysql_query("select link from site_emu WHERE system = 'ps2'"); $ile_emups2 = mysql_num_rows($emups2); $ile_emu = $ile_emupsx + $ile_emups2; echo "
W chwili obecnej mamy opisanych $ile_emu emulatorów,
w tym $ile_emupsx - emulatorów PlayStation i $ile_emups2 - emulatorów PlayStation 2.
"; CloseTable(); include ("footer.php"); } // ------------- // Playstation 2 // ------------- } elseif ($PSEcat == "ps2") { // pokaż szczegóły if ($emu != "" AND $emu != "glosuj") { $index = 0; include ("header.php"); OpenTable(); echo '
'; include ("Teksty/emu/".$emu.".htm"); $result = mysql_query("select * from site_emu WHERE system = 'ps2' AND link='$emu' ORDER by nazwa ASC"); list( $link, $system, $nazwa, $ocena_k, $ocena_m, $ocena_w, $down, $opis, $glosow) = mysql_fetch_row($result); $ocena_sr = round(($ocena_k + $ocena_m + $ocena_w)/3); echo'

Screeny:

'.$emu.' '.$emu.'
'; echo'

System ocen:

Wystaw szybką notę
Ocena
Wystaw dokładną notę
Kompatybilność Możliwości Wygląd
Obecne oceny
Kompatybilność: '.$ocena_k.' Możliwości: '.$ocena_m.' Wygląd: '.$ocena_w.'
Ocena ogólna: '; display_score($ocena_sr); echo' ('.$glosow.' głosów)
'; echo '
'; echo '
[ Powrót ]
'; echo '
'; CloseTable(); include ("footer.php"); // głosowanie } elseif ($emu == "glosuj") { $index = 1; include ("header.php"); OpenTable(); $result = mysql_query("select ocena_k, ocena_m, ocena_w from site_emu WHERE system = 'ps2' AND link='$emu2' ORDER by nazwa ASC"); list( $ocena_k, $ocena_m, $ocena_w) = mysql_fetch_row($result); if ($typ == "dokladne") { $o1_e = round(($ocena_k + $o1)/2); $o2_e = round(($ocena_m + $o2)/2); $o3_e = round(($ocena_w + $o3)/2); } elseif ($typ == "szybkie") { $o1_e = round(($ocena_k + $o0)/2); $o2_e = round(($ocena_m + $o0)/2); $o3_e = round(($ocena_w + $o0)/2); } mysql_query("UPDATE site_emu SET ocena_k='$o1_e', ocena_m='$o2_e', ocena_w='$o3_e', glosow=glosow+1 WHERE link='$emu2'"); echo '

Twoja ocena została uwzględniona. Dziękujemy.
'; echo '[ Powrót ]
'; echo '
'; CloseTable(); include ("footer.php"); // strona główna } else { include ("header.php"); OpenTable(); echo"

Emulatory

"; CloseTable(); echo"
"; OpenTable(); $result = mysql_query("select * from site_emu WHERE system = 'ps2' ORDER by nazwa ASC"); echo "

Poniżej znajdziesz listę dostępnych obecnie emulatorów systemu Sony PlayStation 2. Wybór nie wielki szczególnie, że PCSX2 mocno trzyma pozycje lidera, zawsze jednak warto poczytać o konkurencji, bo nigdy nic nie wiadomo, a nóż widelec kolejna odsłona Neutrina położy na łopatki PCSX2 ;)

"; while(list( $link, $system, $nazwa, $ocena_k, $ocena_m, $ocena_w, $down, $opis, $glosow) = mysql_fetch_row($result)) { $ocena_sr = round(($ocena_k + $ocena_m + $ocena_w)/3); echo ""; } echo "
Nazwa Streszczenie Ocena -- --
$nazwa (...) $opis (...) "; display_score($ocena_sr); echo " Pobierz Szczegóły

"; $emupsx = mysql_query("select link from site_emu WHERE system = 'psx'"); $ile_emupsx = mysql_num_rows($emupsx); $emups2 = mysql_query("select link from site_emu WHERE system = 'ps2'"); $ile_emups2 = mysql_num_rows($emups2); $ile_emu = $ile_emupsx + $ile_emups2; echo "
W chwili obecnej mamy opisanych $ile_emu emulatorów,
w tym $ile_emupsx - emulatorów PlayStation i $ile_emups2 - emulatorów PlayStation 2.
"; CloseTable(); include ("footer.php"); } } // ---------- //FUNKCJE // ---------- // ilustracja graficzna ocen w postaci gwiazdek function display_score($score) { $image = "\"\""; $halfimage = "\"\""; $full = "\"\""; if ($score == 10) { for ($i=0; $i < 5; $i++) echo "$full"; } else if ($score % 2) { $score -= 1; $score /= 2; for ($i=0; $i < $score; $i++) echo "$image"; echo "$halfimage"; } else { $score /= 2; for ($i=0; $i < $score; $i++) echo "$image"; } } ?>