Nowe zasady obowiązujące na PSEmu.pl od dn. 02.08.2021 r.

Wypowiedz się na temat tego Forum
winter_mute
TROLOŻERCA
TROLOŻERCA
Posty: 5252
Rejestracja: 04 września 2002, 12:21
Kontakt:

Nowe zasady obowiązujące na PSEmu.pl od dn. 02.08.2021 r.

Post autor: winter_mute »

Począwszy od dnia 02.08.2021 r. na wszystkich stronach PSEmu.pl (w tym również na niniejszym forum dyskusyjnym) obowiązuje zunifikowany zestaw zasad określonych w dokumentach pn.:

+ Regulamin PSEmu.pl
+ Polityka Prywatności PSEmu.pl
+ Kodeks uczciwych praktyk PSEmu.pl

dostępnych pod internetowym adresem: https://psemu.pl/zasady/

Wszystkie poprzednie wątki zawierające określone poprzednio zasady zostają zamknięte, a wszelkie pytania, dysputy, wyjaśnienia będą prowadzone w tym temacie.

.
2BII!2B
winter_mute
TROLOŻERCA
TROLOŻERCA
Posty: 5252
Rejestracja: 04 września 2002, 12:21
Kontakt:

Re: Nowe zasady obowiązujące na PSEmu.pl od dn. 02.08.2021 r.

Post autor: winter_mute »

komentarz nr 1.
w sprawie: nielegalnego oprogramowania i bezprawnych publikacji.

Zgodnie z zapisami określonymi w § 4. ust. 3 i 4 Regulaminu PSEmu.pl
3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu PSEmu.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
jak również na podstawie zapisów określonych w pkt 2 lit. b Kodeksu uczciwych praktyk PSEmu.pl
b) Pomimo wielu kontrowersji, wierzymy w słuszność formalnego podejście do tematu emulacji. Propagujemy pozyskiwanie oprogramowania jedynie z legalnych źródeł i jego użytkowanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
W Serwisie PSEmu.pl, a co za tym idzie na łamach niniejszego forum dyskusyjnego obowiązuje zakaz publikacji treści i materiałów o charakterze bezprawnym. Obejmuje to w szczególności publikacje plików zawierających oraz odnośników do stron i plików zawierających BIOS konsoli, obrazy płyt (tzw. ISO gier) z grami, czy oprogramowania którego rozpowszechnianie narusza warunki licencji autora.
Równie niemile widziane są publiczne wypowiedzi szerzące inne kwestie bezprawne takie jak: rozpowszechnianie materiałów pornograficznych, szerzenie treści rasistowskich, itp.

Wypowiedzi zawierające treści j.w. podlegać mogą: moderacji, wystosowaniu ostrzeżenia, usunięciu bez ostrzeżenia, a w rażącym przypadku zgłoszeniu służbom przewidzianym prawem.
2BII!2B
winter_mute
TROLOŻERCA
TROLOŻERCA
Posty: 5252
Rejestracja: 04 września 2002, 12:21
Kontakt:

Re: Nowe zasady obowiązujące na PSEmu.pl od dn. 02.08.2021 r.

Post autor: winter_mute »

komentarz nr 2.
w sprawie: publikacji SPAMu tj. materiałów i treści reklamowych opublikowanych bez uzyskania pisemnej zgody administratora.

Zgodnie z zapisami określonymi w § 4. ust. 5 Regulaminu PSEmu.pl
5. Bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy, Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania i publikacji w Serwisie PSEmu.pl treści o charakterze reklamowym, w tym treści komercyjnych, marketingowych i innych materiałów stanowiących użytek komercyjny.
jak również na podstawie zapisów określonych w pkt. 6 lit. d Kodeksu uczciwych praktyk PSEmu.pl
d) Serwis PSEmu.pl nie akceptuje spamu. Jako szczególny przypadek naruszenia zasad o których mowa w punkcie 6c jest publikacja w Serwisie PSEmu.pl materiałów reklamowych bez uprzedniego uzyskania zgody autora. Czynność taka stanowi nie tylko niedozwoloną modyfikację dzieła, ale również narusza zapisy:
- Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
W Serwisie PSEmu.pl, a co za tym idzie na łamach niniejszego forum obowiązuje zakaz publikacji materiałów reklamowych, również w formie odnośników do stron internetowych.

Wyjaśniając: Nie jestem zainteresowany dostępem do stron dla dorosłych, zakupem środków powiększających tą czy inną część ciała, kampanią reklamową w przeglądarce internetowej, czy innymi usługami o jakich wiele osób próbuje w serwisie nadmienić. Jeśli będę czymś zainteresowany, sam się zgłoszę. Ponadto, prowadzę serwis o emulacji, a PSemu.pl nie jest darmową tablicą ogłoszeń i miejscem gdzie mile widziane jest lokowanie niezwiązanych z przywołaną tematyką produktów, usług i utworów.
Dlatego jeśli chcesz się zareklamować, napisz, zapytaj, może nawiążemy (nie będę krył odpłatną) współpracę.
Jeśli zaś nie potrafisz uszanować mojej pracy i podstawowych zasad kultury, to należy się liczyć z naruszeniem należnych praw i konsekwencjami.

Wypowiedzi zawierające treści j.w. podlegać mogą: moderacji, wystosowaniu ostrzeżenia, usunięciu bez ostrzeżenia, a w rażącym przypadku zgłoszeniu włascicielowi reklamowanej marki oraz przewidzianym prawem służbom ścigania.
2BII!2B
ODPOWIEDZ