DuckStation Dev-0.1-4410

Pomimo że tytułowy DuckStation to jeden z najmłodszych emulatorów szaraka, to pod względem możliwości, intuicyjności obsługi, czy innowacyjności zastosowanych rozwiązań pozostawia daleko w tyle inne aplikacje. Tyle w ramach zachęty. Kto jeszcze nie miał przyjemności sprawdzenia, powinien bezzwłocznie przetestować program. Zaś osoby zaznajomione z tytułowym emulatorem, chyba nie muszę zachęcać do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do jego nowej wersji.

DuckStation emulator on Windows7


Względem poprzednio opisanych wersji w tytułowym wydaniu z 4 lipca 2021r. oznaczonym numerem wersji wersji 0.1-4410 znalazły się zmiany obejmujące między innymi:

 • dodano opcję umożliwiającą przywrócenie plików w edytorze kart pamięci;
 • rozbudowano obsługę RetroAchievementów o wskaźniki postępu oraz tablicę wyników;
 • dodano automatyczne ładowanie plików PPF;
 • wzbogacono funkcje przetwarzania danych z napędu o ulepszony tryb odczytu z wyprzedzeniem;
 • wprowadzono opcję przełączania trybu autofire;
 • dodano obsługę plików *.srm przeznaczonych na cele libretro core;
 • zaktualizowano biblioteki rcheevos (RetroAchievementów) do wersji v10.1.0;
 • zwiększono dokładność działania funkcji odpowiedzialnych za proces wtapiania (tzw. blending) obrazu generowanego w trybie programowym;
 • naprawiono błędy w obsłudze buforu głębi występujące pod D3D11;
 • do edytora kart pamięci dodano opcję tworzenia nowych kart, przycisk do ich formatowania oraz możliwość importu niesformatowanych plików;
 • zaimplementowano funkcję przywracania wartości framebuffera po ponownym uruchomieniu programu;
 • zoptymalizowano działanie rekompilatora na urządzeniach opartych na architekturze AArch32/64 oraz usprawniono obsługę instrukcji lwl/lwr;
 • poprawiono działanie emulatora na układach graficznych Broadcom;
 • naprawiono błędy w generowaniu zakresów UV występujące przy skalowaniu tekstur;
 • poprawiono wywołania procedur oraz zoptymalizowano działanie mechanizmów PGXP;
 • usprawniono działanie wskaźnika kompilacji shaderów;
 • zwiększono kompatybilność programu, usprawniając obsługę gier takich jak: Addie no Okurimono To Moze from Addie, International Superstar Soccer Pro ’98;
 • zaktualizowano tłumaczenie programu na języki: brazylijski, chiński prosty i tradycyjny, japoński, rosyjski, turecki;

Zapraszam do sekcji Pliki, skąd można pobrać opisywany program w wersjach dla systemu Android, Linux, Windows oraz w formie kodu źródłowego do własnoręcznej kompilacji.