DuckStation Dev-0.1-4895

Mocno trzymałem kciuki, by tytułowy projekt został odmrożony i nie kryję swojego zadowolenia z faktu, że tak właśnie się stało. Z wielką radością zapraszam do zapoznania się ze zmianami jakie trafiły do najnowszego wydania DuckStation.

Duckstation PS1 Windows7 emulator, emulation, PS1game, retrogaming

Względem poprzednio opisanych wersji, wydanie z 3 kwietnia 2022r. oznaczone jako 0.1-4895-ge45c7fd1 obejmuje zmiany takie jak:

 • dodano wsparcie dla wstępnego buforowania obrazów gier;
 • usprawniono ładowanie danych z obrazów dysków zawierających jedną ścieżkę;
 • zmodernizowano kod, usuwając nieużywane klasy i przenosząc kluczowy funkcje do jądra aplikacji;
 • poprawiono błędy uniemożliwiające poprawną obsługę plików EBOOT.PBP;
 • naprawiono działanie funkcji UnixTimeToFileTime usuwając zapisy powodujące wystąpienie błędu Y2038;
 • rozszerzono zakres danych przechowywanych w plikach szybkiego zapisu o informacje retrotrofeów;
 • zaktualizowano bibliotekę RetroAchievements do wersji 10.2.0-0e9eb7c;
 • zaktualizowano bibliotekę libchdr do wersji a03e693 oraz usunięto zbędne dowiązania do libFLAC;
 • usprawniono proces kompilacji programu przeznaczonego platformie Libretro Core;
 • zmieniono środowisko kompilacji kodu przeznaczonego platformom UWP, Win-x64, Win-arm64 na Visual Studio 2022;
 • zaktualizowano tłumaczenie emulatora na język japoński;

Zaś Was drodzy czytelnicy odsyłam do sekcji Pliki, skąd można pobrać opisywany program w wersjach dla systemu Linux oraz Windows, a także kod źródłowy do własnoręcznej kompilacji.