DuckStation Dev-0.1-5554

Idąc za ciosem, kontynuuję uzupełnienie materiałów poświęconych najpopularniejszym projektom sceny emulacyjnej… a wśród nich, nie może zabraknąć tytułowego DuckStation, który na dzień dzisiejszy stanowi najbardziej przyjazny i rozbudowany program symulujący działanie pierwszego PlayStation.

DuckStation screenshot #012, image at PSEmu.pl - recent news, latest files and more PS1 Emulation, emulacja, wiadomości, emulatory, gry homebrew.

Lista najistotniejszych zmian względem poprzednio opisanych, jakie autor programu wskazał dla opisywanej wersji numer 0.1-5437 z dnia 16 marca 2023 r. obejmuje między innymi:

  • usprawniono i zoptymalizowano funkcje odpowiedzialne za wyświetlanie obrazu z wykorzystaniem interfejsu OpenGL;
  • naprawiono błędy generowane przy korzystaniu z interfejsu GLES2;
  • usunięto błędy występujące przy przetwarzaniu danych z karty pamięci;
  • wyeliminowano nieprawidłowości uniemożliwiające poprawne odtwarzanie efektów dźwiękowych w trakcie wyświetlania powiadomień o trofeach;
  • zaimplementowano funkcje informujące system trofeów o przejściu emulatora w stan pauzy;
  • naprawiono błędy powodujące krytyczne zamknięcie programu przy ładowaniu stanu gry z aktywnym systemem RetroAchievements;
  • zdefiniowano pad cyfrowy jako domyślny tryb sterowania w systemie Android;

Zapraszam do pobrania opisanej odsłony emulatora, przeznaczonej dla systemów Android, Linux, macOS oraz Windows, jak również kodu źródłowego do samodzielnej kompilacji.