duckstation Dev-71eb578

Skoro powiedziane zostało „a” należy napisać też „b”, jeśli rozpoczęło się temat to wypada go kontynuować. Z tą myślą wrzucam na stronę kolejną porcję materiałów dotyczących tytułowego emulatora duckstation, który w najnowszej rozwojowej wersji z 15 listopada br. oznaczonej jako 0.1-2277-g71eb578d….

Kaczuszka pod Windows7

… doczekał się następujących zmian:

  • dodano możliwość wykorzystywania gałki analogowej w miejsce cyfrowych przycisków kierunku;
  • rozwinięto ulepszania generowanego obrazu, dodając obsługę Antyaliasingu wygładzającego krawędzie obiektów z wykorzystaniem techniki supersamplingu (SSAA) oraz mniej zasobożernego multisamplingu (MSAA);
  • wprowadzono zaawansowane wygładzanie obrazu w trybie pełnoekranowym interfejsu D3D11;
  • usprawniono działanie trybu panoramicznego, który miast narzucać proporcje 16:9 dopasowuje się do rzeczywistego współczynnika proporcji ekranu;
  • wprowadzono kolejne optymalizacje do funkcji emulujących bezpośredni dostęp do pamięci, w tym bufor FIFO i łańcuchowanie;
  • naprawiono błędy powodujące wariowanie gamepadów przy korzystaniu z opcji szybkiego zapisu/wczytania stanu gry;
  • zaktualizowano wpisy na oficjalnej liście kompatybilności programu;
  • poprawiono błędy w tłumaczeniach emulatora;

Po zapoznaniu się z opisaną powyżej teorią zapraszam na zajęcia praktyczne z wykorzystaniem przedmiotowego emulatora, którego z sekcji Pliki pobierzecie w wersjach dla systemu Android, Linux, macOS, Windows oraz w formie kodu źródłowego do własnoręcznej kompilacji.