hps1x64 v0330

Chcą kontynuować cykl wznowień i poszerzyć gamę opisywanych emulatorów, dodaję niniejszy wpis, tym samym oficjalnie przywracam na łono serwisu materiały związane z tytułowym emulatorem hps1x64

Lista zmian w ostatniej, rozwojowej wersji aplikacji z 1 listopada br. obejmuje:

  • poprawioną emulację dźwięku w zakresie obsługi funkcji NAXH/NAXL oraz błędów występujących przy osiąganiu wartości szczytowych;
  • usunięto błędy w działaniu rekompilatora R3000A występujące przy niezainicjowanych zmiennych;

Po przestudiowaniu powyższej teorii, zapraszam na zajęcia praktyczne do działu Pliki, gdzie znajduje się najnowsza wersja oficjalnego wydania projektu oraz minimalistycznej paczki z plikiem wykonywalnym emulatora dla systemu Windows.