PCSX-Redux Dev.0.6498

Ostatnio dominowały niusy poświęcone emulacji PS2, cza więc napisać coś o programach dedykowanych pierwszemu PlayStation, takich jak tytułowy PCSX-Redux, w którym zmiany jakie ostatnio wprowadzano prezentują się nader ciekawie.

Względem poprzednio opisanych wersji, w wydaniu z dnia 12 grudnia 2021 r. oznaczonym jako 6498-5ba6ea73 znalazły się między zmiany obejmujące między innymi:

  • rozpoczęto prace i wdrożono podstawowe funkcje odpowiedzialne za dynamiczną rekompilację wykorzystującą 64.bitową architekturę x86-64;
  • zoptymalizowano funkcje rekompilatora pod kątem stabilnego dostępu do pamięci;
  • dodano skrypty obsługi MIPS toolchain dla kompilacji programu przeznaczonej dla systemów Windows;
  • zoptymalizowano debugger celem zwiększenia szybkości jego działania;
  • zaimplementowano bufory przechwytywania i dekodowania danych CD audio;
  • zaktualizowano LuaJIT do wersji 2.1.0-beta3b;
  • przeniesiono funkcje odpowiedzialne za interfejs GPU do klasy SoftGPU, naprawiając błędy w GUI i umożliwiając poprawną pracę przycisku odpowiedzialnego za zamykanie tegoż okna;
  • zmodyfikowano sposób tworzenia plików szybkiego zapisu/ładowania stanu gry tak by zapewnić kompatybilność pomiędzy zapisami stworzonymi w trybie interpretatora i JIT;
  • usprawniono sposób listowania i zapisywania błędów pojawiających się przy korzystaniu z interfejsu OpenGL;
  • zwiększono kompatybilność programu, usprawniając emulację tytułów takich jak: Crash Team Racing, Hercules;

Najnowsze wydanie emulatora, przeznaczone dla systemów Windows , jak również nowo opublikowane binarki dla Linuksa oraz systemu macOS znajdziecie w tutejszym downloadzie.