PCSX-Redux Dev.20211007

Czasem radość bywa przedwczesna. Dla przykładu ostatnio cieszyłem się z nadrobionych zaległości, a jak pokazuje dzisiejszy nius w kwestii tytułowego projektu pn. PCSX-Redux zmian od poprzedniej publikacji w programie jest sporo. Biorę się zatem za ogarnięcie tematu zapraszając Was do lektury niniejszego wpisu.

PCSX-Redux screen 005

Względem poprzednio opisanych wersji w wydaniu oznaczonym numerem 5781-4-r7a8cdfe1 z dnia 7 października 2021 r. znalazły się między zmiany obejmujące między innymi:

 • rozbudowano debugger o wyświetlanie danych przetwarzanych w ramach DMA, obsługę instrukcji LWC2 oraz SWC2 oraz rejestrów koprocesora COP0 oraz usprawniono obsługę punktów zaczepienia;
 • poprawiono działanie Deasemblera pod kątem przetwarzania instrukcji MTC2/MFC2;
 • zintegrowano z emulatorem, wolonoźródłowy edytor Zep i utworzono Parser dla składni języka LUA;
 • wdrożono heurystyczny algorytm stosu, który zaimplementowano w debuggerze i interpretatorze emulatora oraz w funkcjach szybkiego zapisu/ładowania stanu gry;
 • usprawniono działanie gałek analogowych działających w trybie cyfrowych przycisków kierunkowych;
 • poprawiono działanie operacji szybkiego zapisu i późniejszego ładowania stanu gry, jednocześnie usprawniano działanie skrótów klawiaturowych odpowiedzialnych za ww. operacje, jak również za pauzowanie, restart i twardy reset emulatora;
 • wprowadzono poprawki do funkcji odpowiedzialnych za emulację GPU, CD-ROM, DMA umożliwiające przetwarzanie kodu wyjściowego emulatora bezpośrednio na konsoli;
 • dodano opcję szybkiego uruchamiania emulacji z wykorzystaniem wbudowanego OpenBIOSu;
 • z zamysłem zastąpienia biblioteki SDL rozpoczeto migrację do projektu miniaudio, będącego wolonoźródłowym i multiplatformowym interfejsem dźwięku o bogatych możliwościach;
 • naprawiono błędy występujące we wbudowanym edytorze shaderów, zastosowano serializację do formatu Json oraz dodano predefiniowane ustawienia np. odwzorowujące obrazu z kineskopu Trinitron;
 • ograniczono zakresu danych przetwarzanych przez rekompilator, usprawniając propagację stałych w funkcjach;
 • usunięto błędy powodujące zamknięcie programu przy minimalizacji bądź ukryciu okna;
 • zaktualizowano gcc do wersji 11.2 oraz tracy do wersji 0.7.8;
 • zwiększono kompatybilnośc programu, usprawniając obsługę tytułów takich jak: Blue’s Clues : Blue’s Big Musical, PoPoLoCrois Monogatari II, Taxi 2

Najnowsze wydanie emulatora, przeznaczone dla systemów Windows , jak również nowo opublikowane binarki dla Linuksa oraz systemu macOS znajdziecie w tutejszym downloadzie.