Pete`s Bernert Homepage


Strona domowa wtyczek Pete`a Bernerta

link_title

Pete`s Domain to strona domowa Pete`a Bernerta - autora wtyczek/pluginów dla emulatorów PlayStation (wtyczki GPU, SPU, CDR) oraz PlayStation 2 (wtyczki CDVD, SPU2). Wspomniane wtyczki wykorzystane zostały również w wersji wolnoźródłowej w ramach projektu P.E.Op.S.


odwiedź: Pete`s Bernert Homepage