hps2x64 v021

Co prawda publikacja wersji poprawkowych jest domeną czołowego emulatora PSP, niemniej tytułowy projekt hpsx64 ie pozostaje daleko w tyle, a ostatnie wydanie programu hps2x64 jest doskonałym tego przykładem.

hps2x64 running PS2 bios

W związku z powyższym lista zmian zawartych w wydaniu z 23 marca 2021 r.

… ogranicza się do naprawienia zależności, do których odwołania zostały skutecznie sponiewierane przy ostatniej zmiany kompilatora programu.

Tyle. Zapraszam do pobrania niewielkieho archiwum zawierającego plik wykonywalny najnowszej wersji tytułowego emulatora hps2x64. Natomiast, gdyby ktoś chciał przekopać cały się w kod projekt to w pionie PS1, znaleźć można archiwum z najnowszym wydaniem kompletnego hpsx64.