hps2x64 v027

W przeciwieństwie do tradycyjnie przyjętej strategii, dzisiejsze wpisy poświęcone projektowi hpsx64 rozpoczniemy od wiadomości hps2x64. Zapraszam do zapoznania się z poniższymi materiałami.

hps2x64 running PS2 bios

Względem poprzednio opisanych wersji lista nowości zawartych w wydaniu z 15 października 2022 r. obejmuje:

  • usunięto błędy występujące przy przeliczaniu częstotliwości odświeżania obrazu dla gier PAL/NTSC;
  • usprawniono funkcje odpowiedzialne za emulację IPU;
  • poprawiono emulację kontrolera PCRTC;
  • dodano poprawki powodujące zapamiętanie ostatniego pliku z BIOSem wybranego w oknie ustawień;

Zapraszam do pobrania niewielkiego archiwum zawierającego plik wykonywalny najnowszej wersji tytułowego emulatora hps2x64. Natomiast, w pionie PS1 znaleźć można archiwum z najnowszym wydaniem kompletnego hpsx64.