hps2x64 v023

Prace remontowe, podobnie towarzyszący im krótki urlop chylą się ku końcowi, więc czas najwyższy wrócić powoli do rytmu dnia codziennego. Co za tym idzie, wskazanym jest sobie przypomnieć jak składać zdania złożone z więcej niż kilku słów, a doskonałą sposobnością ku temu jest tytułowy emulator hps2x64.

hps2x64 running PS2 bios

Jakby nie spojrzeć lista zmian niewielka, a względem poprzednio opisanych wersji nowości zawarte w wydaniu z 26 sierpnia 2021 r. zawiera:

  • wczesną implementację pamięci podręcznej stanów jednostek VU;
  • optymalizację funkcji emulujących GPU;
  • poprawę emulacji buforów in/out/copy jednostki GPU ;
  • usprawnioną obsługę nieaktywnych pakietów GPU;

Zapraszam do pobrania niewielkiego archiwum zawierającego plik wykonywalny najnowszej wersji tytułowego emulatora hps2x64. Natomiast, gdyby ktoś chciał przekopać cały się w kod projekt to w pionie PS1, znaleźć można archiwum z najnowszym wydaniem kompletnego hpsx64.