Play! Dev-0.38-29

Nikt nie zgłaszał zastrzeżeń w przypadku aplikacji, których niniejsza zmiana dotknęła wcześniej. Dlatego ewolucją w nomenklaturze niusów, obejmuję w dniu dzisiejszym również tytułowy emulator Play!

Play! PS2 emulator running on Windows

Względem opisywanej wcześniej wersji, wydanie z 3 marca br. oznaczone identyfikatorem 0.38-29-a2debc25 obejmuje następujące zmiany:

  • naprawiono błędy w debuggerze występujące pod systemem Linux;
  • dodano wstępną emulację DEV9 w zakresie obsługi sieci, zaimplementowano dedykowane bufory, rejestry RX/TX oraz funkcje odpowiedzialne za przypisanie macadresów czy obsługę przerwań i pakietów DHCP;
  • usprawniono działanie funkcji ograniczających prędkość emulacji w przypadku gier PAL tj. z regionu EU oraz wyeliminowano błędy z tym związane występujące na urządzeniach Apple;
  • wdrożono obsługę funkcji optymalizujących NEON interfejsu OpenGL;
  • zwiększono kompatybilność programu naprawiając błędy występujące przy uruchamianiu gier takich jak: God of War, Virtua Fighter 4.

W sekcji Pliki znajdują się najnowsze wydania dla mobilnych systemów z rodziny iOS oraz Android, jak również archiwa dla dużych maszyn pracujących pod kontrolą systemów Linux, macOS oraz Windows.