RPCS3 Dev-0.0.17-12437

Choć z uruchomieniem nowego pionu nie brakuje wpisów poświęconych tytułowemu RPCS3 to przyznać musze szczerze, że w przywołanym segmencie nie ma jeszcze niusów, do jakich przywykli odwiedzający serwis PSEmu.pl

Naturalna kolej rzeczy stanowi, że wszystko się kończy, jednakże by kiedyś mogło mieć to miejsce, sprawy winny mieć również swój początek.

RPCS3 dev-build running on Windows

W związku z powyższym, inicjuję serię zwyczajowych niusów poświęconych rozwojowej wersji ww. emulatora, rozpoczynając wpisem poświęconym wydaniu z 2 lipca 2021 r. oznaczonym numerem 12437. Lista zmian jakie znalazły się w przedmiotowej odsłonie programu, w ramach wydania 0.0.17 obejmuje między innymi:

  • rozbudowano interfejs debuggera o wyświetlanie informacji dot. trybu obsługi PPU LLVM;
  • rozbudowano emulację układu graficznego o dynamiczne aktualizowanie przesunięć wierzchołków w trakcie generowania obrazu;
  • naprawiono odwołania CTX w funkcjach emulujących sceNp, co umożliwiło poprawną obsługę lokalnego trybu gry Buzz! Quiz Player;
  • zoptymalizowano wielkość okien dialogowych pod kątem wygody użytkowania oraz rozbudowano informacje wyświetlane w głównym oknie programu;

Po nowe wersje programu zapraszam do działu Pliki, gdzie znajdują się nowe rozwojowe wersje emulatora przeznaczone dla systemu Linux oraz Windows.