JPCSP WIP202107

Celem uniknięcia niedomówień i ewentualnych podejrzeń co do kolejnych opóźnień w publikacji materiałów poświęconych tytułowemu emulatorowi JPCSP, pragnę uprzejmie donieść że nic takiego miejsca nie ma.

JPCSP logo - emulator WIP raport

Od opisywanych poprzednio wersji, nie opublikwano nieformalnych binarek programu, a oficjalnych wydań nie widać od stycznia bieżącego roku. Ponadto do kodu projektu nie wprowadzono poprawek, mogących mieć wpływ na kompatybilność czy funkcjonalność projektu, a ostatnie zmiany ograniczają się do aktualizacji bibliotek z których projekt korzysta, tj.:

  • jide-oss 2.8.4 zaktualizowano do wersji 3.6.18;
  • jna 4.2.2 zaktualizowano do wersji 5.8.0;
  • ASM 4.0 zaktualizowano do wersji 9.1;
  • LWJGL 2.9.3 zaktualizowano do wersji 3.2.3;
  • BouncyCastle 1.45 zaktualizowano do wersji 1.69;
  • zaimplementowano dodatkową bibliotekę lwjgl3-awt;

Mając na uwadze powyższe, dziś tylko nius informacyjny o pracach prowadzonych nad tytułowym emulatorem. Plików nowych brak, acz trzymam kciuki by pojawiły się przy okazji publikacji kolejnych aktualności o tytułowym projekcie.