PPSSPP dev-1.12.3-1082

Odnoszę wrażenie, że udało się wspomnieć o wszystkich projektach spoza głównego nurtu emulacyjnej sceny. Dlatego, czas najwyższy poświęcić trochę uwagi najpopularniejszym programom, rozpoczynając przywołane wywody od tytułowego PPSSPP.

Patapon on PPSSPP - image from PSEmu.pl Visit for latest news and files related to PSP emulation for PC and mobile systems. PPSSPP, JPCSP, soywiz emulators for Windows, Linux, macOS and android system. Wisit PSEmu.pl for free PSP games and latest emulators

Lista zmian, jakie względem poprzednich odsłon wprowadzono do tytułowej wersji v1.12.3-1082-g83b8211ab opublikowanej 18 kwietnia br. obejmuje między innymi:

  • zmodyfikowano mechanizm odpowiedzialny za przetwarzanie maski Alfa, eliminując wolny odczyt danych z VRAM i znacząco zwiększając wydajność przetwarzania tekstur w interfejsach Vulkan oraz D3D;
  • zmodyfikowano algorytmy wielowątkowego przetwarzania danych, zwiększając stabilność emulatora przy znacznym obciążeniu;
  • usunięto z kodu dedykowanego urządzeniom mobilnym instrukcje SIMD niezgodne ze standardem ARM NEON;
  • zaktualizowano środowisko kompilacji kodu dla systemu Android do SDK32 oraz narzędzie automatyzacji gradle do wersji 7.1.2;
  • wprowadzono usprawnienia zwiększające stabilność i wydajność operacji zrzucania tekstur i usunięto błędy powodujące uszkodzenie zapisywanych danych w przypadku włączonego skalowania tekstur;
  • usunięto błędy powodujące krytyczne zamknięcie emulatora przy wystąpieniu SIGPIPE w systemach macOS;
  • poprawiono błędy w funkcjach ReverseColors, usuwając artefakty generowane przez te pod interfejsem GLES;
  • usprawniono skrypty kompilacji portu libnx przeznaczonego konsoli Nintendo Switch usuwając zbędne odniesienia do biblioteki Vulkan i poprawiając błędy w kodzie związanym z OpenGL;
  • zwiększono kompatybilność programu, usprawniając emulację gier takich jak… Danball Senki W, Gran Turismo;

Zapraszam do pobrania najnowszych, rozwojowych wersji emulatora dla mobilnych systemów: Android oraz iOS, a także 32. i 64.bitowych Windowsów.