PPSSPP dev-g50619af71

Prawdę powiedziawszy chciałem napisać o konkurencyjnym projekcie, niestety od ubiegłego miesiąca nie wprowadzano w nim żadnych zmian. Dlatego na łamy serwisu trafia nius o rozwojowej wersji PPSSPP z dnia 9 listopada 2020r.

the 3rd Birthday na PPSSPP pod Androidem

Najistotniejsze zmiany jakie wprowadzono w wersji 1.10.3-1173-g50619af71, względem opisanej poprzednio odsłony, to:

  • dokonano migracji kodu shaderów z HLSL do GLSL;
  • zmodyfikowano pod kątem powyższego, obsługę framebuffora oraz zoptymalizowano interfejsy Vulkan, D3D9 oraz D3D11;
  • naprawiono błędy (mieszanie, przezroczystość) występujące po włączeniu shaderów;
  • dodano poprawki do funkcji AdhocMatching, naprawiając tym samym tryb gry sieciowej w grach takich jak: Star Wars – The Force Unleashed, Dissidia 012, Air Conflicts – Aces Of World War 2

Po najnowsze rozwojowe odsłony emulatora odsyłam do tutejszego Downloadu, gdzie znajdują się stosowne pliki, w wersji dla systemów Windows (64.bitowych) oraz Android