JPCSP na Windowsie

JPCSP running Final Fantasy VII Crisis Core - image from PSEmu.pl Visit for latest news and files related to PSP emulation for PC and mobile systems. PPSSPP, JPCSP, soywiz emulators for Windows, Linux, macOS and android system. Visit PSEmu.pl for free PSP games and latest emulators

W niniejszym artykule, krok po kroku opisano procedurę uruchomienia gier na emulatorze JPCSP pracującym pod kontrolą systemu Windows.

Czynności wstępne

Zanim przystąpimy do właściwego procesu uruchomienia emulatora wykonać należy kilka czynności, umożliwiających bezproblemową pracę programu. Należy w tym celu :

  • zaopatrzyć się w plik z obrazem gry;
  • pobrać i zainstalować środowisko JAVA;
  • pobrać i zainstalować archiwizer 7-zip;
  • wreszcie pobrać emulator JPCSP;

Instalacja i uruchomienie

  1. po wykonaniu powyższego zaczynamy właściwą zabawę i rozpakowujemy emulator – w tym celu klikamy prawym przyciskiem na ikonie pobranego archiwum i z menu kontekstowego wybieramy opcję „7-Zip > Wypakuj tutaj”;

2. następnie przechodzimy do nowoutworzonego folderu z emulatorem, wybieramy zawarty w nim folder umdimages i kopiujemy do niego obraz gry;

3. po skopiowaniu gry, wracamy głównego folderu programu i uruchamiamy plik wykonywalny start-windows-amd64.bat;

4. jeśli system zapyta, dodajemy wyjątek do zapory Windows, celem zapewnienia poprawnej pracy emulatora w trybie rozgrywki sieciowej;

5. po uruchomieniu programu…

6.wciskamy klawisz F11 by zapoznać się z domyślną konfiguracją sterowania bądź dostosować ją do własnych potrzeb;

7. aby załadować obraz gry, wracamy do głównego ekranu i z menu wybieramy opcje „Plik > Wczytaj UMD

8. w oknie przeglądarki wybieramy skopiowaną w punkcie #2 grę po czym klikamy znajdujący się na dole przycisk „Wczytaj”;

9. emulator wróci do okna głównego, w którym klikamy przycisk „Uruchom” aby rozpocząć proces emulacji;

wybrana gra się uruchomi a nam nie pozostaje nic innego jak cieszyć się z świetnych gier wydanych na PlayStation Portable.