PPSSPP na Linuksie

PPSSPP on Linux - instalation image #005 from PSEmu.pl Visit for latest news and files related to PSP emulation for PC and mobile systems. PPSSPP, JPCSP, soywiz emulators for Windows, Linux, macOS and android system. Visit PSEmu.pl for free PSP games and latest emulators

W niniejszym artykule, opisano procedurę uruchomienia emulatora PPSSPP pracującym pod kontrolą systemu Linux.

Czynności wstępne

Zanim przystąpimy do właściwego procesu uruchomienia emulatora wykonać należy kilka czynności, umożliwiających szybkie wykonanie opisywanego procesu oraz bezproblemową pracę programu. Należy w tym celu :

  • zaopatrzyć się w plik z obrazem gry;
  • pobrać i zainstalować archiwizer 7-Zip, jeśli Twoja dystrybucja domyślnie nie obsługuje formatu 7z;
  • pobrać najnowszą wersję emulatora PPSSPP;
  • zainstalować wymagany przez program pakiet SDL2, przez wybranie stosownej paczki we wbudowanym menadżerze programów bądź wydając stosowne polecenie w oknie terminala
do skopiowania: sudo apt-get install libsdl2-dev

Instalacja i uruchomienie

  1. po wykonaniu powyższego zaczynamy właściwe czynności rozpakowując emulator do wybranego katalogu np. do /home/ppsspp/

2. następnie przechodzimy do nowo utworzonego folderu z emulatorem, wybieramy plik PPSSPPSDL i ustawiamy mu prawo do wykonywania

alternatywnie do terminalowego: chmod +x ./PPSSPPSDL

3. emulator odpalamy przez wywołanie opisanego w punkcie 2 pliku, klikając dwukrotnie w jego ikonę, bądź wydając stosowne polecenie w terminalu.

uruchomienie w terminalu z podglądem wyjścia programu

4. pozostaje jeszcze uruchomić grę, w tym celu wybieramy zakładkę Gry w górnej części okna i przechodzimy do folderu z zapisanym obrazem gry. Emulację wybranego tytułu włączamy klikając w ikonę danej gry.

5. Warto nadmienić, że w ostatniej zakładce pn. „Homebrew i dema” emulator umożliwia pobranie darmowych pozycji przeznaczonych dla PSP… włączając w to genialne TrigWars prezentowane na poniższym obrazku.

Życzę wszystkim miłej zabawy.