PSE Upgrade 202202

Aktualności z bieżącego miesiąca rozpoczynam od opisania zmian jakie znalazły się ostatnio w obrębie niniejszego serwisu. Po niedużym remoncie przeprowadzonym w kąciku z Plikami, na warsztat trafiła sekcja F.A.Q.

FAQ section upgrade

Podsumowując relacje przekazywane na gorąco w trakcie prowadzenia prac, formalnie informuję że zakres przedmiotowych zmian obejmuje:

  • zmieniono treść sekcji FAQ w pionie Serwis, uszczegóławiając zapisy mogące budzić niejasności w kwestii wsparcia oferowanego przez PSEmu.pl;
  • nieznacznie odświeżono elementy graficzne, nawiązując do zmian jakie poprzednio znalazły się w sekcji Pliki;

Nie będę krył, że nieaktualność informacji pochodzących z poprzedniej wersji witryny i braki jakie powstały po reaktywacji serwisu dość mocno mnie drażniły. Liczę że dzięki opisana zmiana, nie tylko uspokoi moje nerwy, ale również podniesie Wasze zadowolenie z jakości materiałów opublikowanych na PSEmu.pl.