kpspemu Online


Emulator kpspemu w wersji Online

Interaktywna strona będąca jednocześnie pełnoprawnym i działającym emulatorem kpspemu.

Warto testować z:

Sterowanie: 

  • W/A/S/D - trójkąt/kwadrat/krzyż/kółko;
  • I/J/K/L - gałka analogowa;
  • Q/E - lewy/prawy spust;
  • Enter/Spacja - Start/Select
  • strzałki - cyfrowe kierunki

odwiedź: kpspemu Online