PPSSPP

ppsspp logo

OPIS:

PPSSPP jest najbardziej zaawansowanym programem umożliwiającym uruchamianie gier z PlayStation Portable pod systemami z rodziny Windows, Linux, MacOS, Android, iOS.

PPSSPP charakteryzuje się dobrą kompatybilnością i bezproblemową obsługą uruchamianych gier, niemniej najistotniejszymi zaletami aplikacji są szybkość i przenośność, które stanowią główne założenia przyświecające niniejszemu projektowi od początku jego istnienia.

Pierwszy z ww. postulatów aplikacja realizuje dzięki wykorzystaniu dynamicznej rekompilacji (potocznie dynerec) realizowanej w technice JIT i polegającej na kompilacji do języka maszynowego bezpośrednio przed wykonywaniem danego fragmentu kodu. Rezultatem tego jest możliwość szybkiego przetwarzania kodu na urządzeniach o ograniczonej mocy obliczeniowej i komfortowa emulacja na systemach Android i iOS. Hardkorowym rozwinięciem powyższej idei oraz otwartego kodu programu są z kolei (oficjalnie bez wsparcia dla nowych wersji) porty aplikacji dla urządzeń Blackberry, Meego, Pandora, Raspberry Pi czy Symbian.

Warto również odnotować, że w porównaniu do pierwotnych możliwości konsoli, PPSSPP potrafi znacznie wzbogacić doznania wizualne poprzez zwiększenie rozdzielczości, wygładzanie krawędzi, wsparcie shaderów czy zastosowanie filtrowania linearnego oraz anizotropowego obrazu.

GALERIA:

INFO

Status projektu:aktywny
Licencja:open source, GPL 2.0+
Systemy:Android, iOS, Linux, macOS, Windows
Pierwsze wydanie:listopad 2012 r.
Ostatnie wydanie:bieżący rok.
tabela: informacje dot. emulatora

POWIĄZANE TREŚCI

Niusy:

Pliki:

Linki: