MDK2023

W tym roku poszedłem na całość. Spóźnienie z serii tych najgrubszych, a może nawet niewybaczalnych… niemniej nie do końca ode mnie zależnych, dlatego…

psemu-tulips

… mam cichą nadzieję, że odwiedzające PSEmu.pl wybaczą mi powstałe fo paux i przyjmą spóźnione, acz szczere powinszowania z okazji Dnia Kobiet. Stało się w końcu tradycją, że na przywołaną okoliczność życzę Wam zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia tych najskrytszych marzeń.

Drogim Paniom

Ostatnim razem 8-go marca świętowaliśmy urodziny ePSXe, możliwe że za rok oddamy hołd Ogólnopolskiemu Dniu Sterylizacji Zwierząt, dziś jednak zgodnie z dekretem Prezydium ZSRR z 1965 r. chciałbym upamiętnić zasługi… i tu cytuję "kobiet sowieckich w konstrukcji komunizmu, w obronie ojczyzny podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, których heroizm i bezinteresowność na froncie i w wychowywaniu, a także zaznaczyć duży wkład kobiet w umacnianie przyjaźni między ludźmi i walkę dla pokoju"


Zgodnie z powyższą ilustracją wznoszę też dumnie hasła "8 marca jest dniem rebelii pracujących kobiet przeciwko niewolnictwu kuchennemu", a także "Precz z uciskiem i zaściankowością pracy domowej!". Jeśli jednak nie przemawia to do Was, powiem prościej – wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet : ]