Zasady PSEmu.pl

Celem podnoszenia jakości usług świadczonych, wprowadzona się ujednolicone zasady działania i warunki korzystania z Serwisu PSEmu.pl 

  1. Regulamin PSEmu.pl
  2. Polityka Prywatności PSEmu.pl
  3. Kodeks uczciwych praktyk PSEmu.pl

przy czym ww.: 

  • Regulamin PSEmu.pl określa rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis PSEmu.pl;
  • Polityka Prywatności PSEmu.pl informuje, jak przetwarzane są dane osobowe osób korzystających ze świadczonych usług, w tym m.in. o podstawie i zakresie przetwarzania danych, plikach cookies, udostępnianiu danych, itd.;
  • Kodeks uczciwych praktyk PSEmu.pl opisuje stanowisko oraz praktyki postępowania obowiązujące w Serwisie PSEmu.pl w kwestiach, jakie budzić mogą zastrzeżenia w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa czy norm etycznych

Powyższe dokumenty można pobrać w formie plików PDF dostępne za pomocą poniższych odnośników

Proszę o zapoznanie się z ww. dokumentami, uważną lekturę ich treści, a w przypadku konieczności uzyskania dalszych wyjaśnień czy pozyskania dodatkowych informacji zapraszam do dyskusji w stosownym wątku na forum tj. pod adresem: https://psemu.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=4261

Data publikacji: 02.08.2021 r.