Statystyki

Analizując cyfry maści wszelakiej, odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu PSEmu.pl podnieść należy w pierwszej kolejności, że strona powstała 2 sierpnia 2002 r. Przekłada się to bezpośrednio na fakt, że…

… publikujemy treści: 20 lat, 1 miesiące/y i 25 dni.


co za tym idzie:

  • ww. fakt potrafi napawać dumą, ot tak i po prostu;
  • PSEmu.pl nie pojawiło się wczoraj i nie ma w planach nagle zniknąć w dniu jutrzejszym;
  • wspomniane „parę” lat działalności sprawiło, że odwołania do PSEmu.pl znaleźć można na „kilku” innych stronach;
  • podobnie, liczba stron opublikowanych w ramach PSEmu.pl i uwzględnionych w wynikach wyszukiwania popularnych serwisów nie należy do najmniejszych, a liczbę codziennych odwiedzin robotów indeksujących liczyć można w tysiącach;

Poniżej załączam przykładowe statystyki, dokumentujące powyższe twierdzenia.

Grudzień 2021 r.

Rok 2021 statystycznie tj. pod względem cyferek określających pracę serwera i odnoszących się do niego wyszukiwarek był… dziwny. Z jednej strony odnotowano znaczący wzrost niektórych wskaźników, inne poleciały na przysłowiowy łeb. Drugim mianem określić można liczbę odwiedzin notowaną w maju 2021r. oraz zmianę jaka nastąpiła w przywołanym miesiącu pod względem stron poprawnie zaindeksowanych w googlach.

Nie bez znaczenia jest tu fakt, że w maju wdrożono mechanizmy zwiększające wydajność i znacznie zmniejszające czas potrzebny przeglądarkom na wyświetlenie stron. Niestety, jak w życiu nie ma nic za darmo, szybsza praca dla użytkowników wiązała się z utrudnieniem dostępu do stron robotom i wykluczeniem z rejestrowania sporej porcji danych generowanych przy odwiedzinach. To z kolei, przełożyło się to na niższe osiągi liczbowe.

Serwer

Według wskazań tutejszego serwera, średnie statystyki jakie PSEmu.pl odnotowało w 2021 roku oscylowała pomiędzy liczbą 4,5 tysiąca wyświetleń stron do 6,6 tysiąca kliknięć dziennie. Z kolei, amplituda opisywanych wskazań wyniosła w minimum 0/0, a w szczycie przypadającym na dzień 15 marca sięgnęła wartości wartość 23262/26149, co stanowi 160% wzrost wyników względem roku poprzedniego.

stats-sv-202012-1

Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i tu powyższe statystyki nie obejmują ruchu wygenerowanego przez roboty internetowe, które średnio uderzały w stronę 24,5 tysięcy razy dziennie. Amplituda w szczycie przypada na listopad, gdy serwer odnotował ok 93 tysiące wejść. Sytuacja podobna do tego co odnotowano w roku 2020.

stats-sv-202012-2

Google Search


Zgodnie z danymi zebranymi przez google, serwis PSEmu.pl notuje w omawianym miesiącu 1,8 tysiąca stron za indeksowanych w wyszukiwarce i kolejne 7 tysięcy czekających na dodanie. Pięćdziesiecio procentowy spadek odnotowano w maju.

stats-go-202012-1

Natomiast liczba zewnętrznych odwołań kierujących na główną stronę PSEmu.pl przekroczyła 20 tysięcy. W porównaniu do ubiegłego roku przywołana liczba wzrosła prawie 3 tysiące, co jest zdecydowanie miłym sygnałem.

stats-go-202012-2

Co ciekawe, w trakcie 2021 roku udało się wyeliminować wszystkie błędy wskazane przez opisywaną wyszukiwarkę, dzięki czemu liczba wyszukiwań w jakich pojawiło się PSEmu.pl wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 260%.

stats-go-202012-3

Microsoft Bing

Stało się standardem, że wyszukiwarka Bing wskazuje wyniki odwrotne do opisanej powyżej. Podczas gdy liczba stron zaindeksowanych w 2020 r. nie przekracza tysiąca i pozostawała daleko w tyle za konkurencyjną usługą, tak w roku 2021 r. wystrzeliła w kosmos odnotowując w grudniu wartość 10 tysięcy.

stats-ms-202012-1

Zgodnie ze wskazanym wyżej trendem, liczba odwołań do strony głównej spada z wartości 35 do 28 tysięcy.

stats-ms-202012-2

natomiast liczba stron wskazanych w odnośnikach, względem ubiegłorocznego wyniku wzrosła o 325%.


Wcześniejsze statystyki serwisu dla porównania przejrzeć można na kolejnych stronach artykułu.