Statystyki

Analizując cyfry maści wszelakiej, odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu PSEmu.pl podnieść należy w pierwszej kolejności, że strona powstała 2 sierpnia 2002 r. Przekłada się to bezpośrednio na fakt, że…

… publikujemy treści: 21 lat, 6 miesiące/y i 16 dni.


co za tym idzie:

  • ww. fakt potrafi napawać dumą, ot tak i po prostu;
  • PSEmu.pl nie pojawiło się wczoraj i nie ma w planach nagle zniknąć w dniu jutrzejszym;
  • wspomniane „parę” lat działalności sprawiło, że odwołania do PSEmu.pl znaleźć można na „kilku” innych stronach;
  • podobnie, liczba stron opublikowanych w ramach PSEmu.pl i uwzględnionych w wynikach wyszukiwania popularnych serwisów nie należy do najmniejszych, a liczbę codziennych odwiedzin robotów indeksujących liczyć można w tysiącach;

Poniżej załączam przykładowe statystyki, dokumentujące powyższe twierdzenia.

Grudzień 2021 r.

Chcąc przeprowadzić analizę statystycznych wskaźników z 2022r. należy mieć na uwadze że w badanym okresie zaszło sporo zmian w serwisie. Objęły one zakresem między innymi wprowadzenie rygorystycznych mechanizmów ograniczania dostępu robotom do zasobów plikowych, implementację nowych standardów przechowywania plików, usunięcie odwołań do nieprawidłowo zindeksowanych zasobów, czy zablokowanie korelacji z potencjalnie szkodliwymi witrynami.

Pozwoliło to na zwolnienie części zasobów serwerowych i zwiększenie szybkości ładowania stron na urządzeniach mobilnych, ale również skomplikowało funkcjonowanie wyszukiwarek i robotów indeksujących. Mając na uwadze powyższej, ale również zmiany jakie wprowadzono w algorytmach wyszukiwarek prognozowałem mocny spadek wskaźników. A jak wyszło?

Publikacje

W latach poprzednich pominięte zostały niniejsze. Począwszy od obecnego roku, postanowiłem jednak ując w statystykach informacje dotyczące podstawowych wskaźników działalności serwisu. Szczególnie, że nie wyglądają one wcale źle. W roku 2022 r. na łamy PSEmu.pl trafiło 7,6 GB danych, w tym 289 nowych plików oraz ujętych w 124 dedykowanych wpisach. Rozkład na poszczególne piony witryny prezentują poniższe wykresy.

stats- Publications img.no. 01 from 202212 - image at PSEmu.pl - emulation website, latest news, recent files, fanmade translations, free homebrew game and more. Nowe pliki, emulatory, darmowe, materiały promocyjne poświęcone emulacji systemów PlayStataion.

Począwszy od kwietnia 2022 roku, spory nacisk i nie małe wysiłki dołożono w kwestii promowania emulacji. Statystycznie reprezentuje to liczba ponad 300 dedykowanych wpisów opublikowanych na popularnych platformach i całkiem wymiernie ukazuje poniższy wykres zaangażowania w topowych serwisach social media.

stats- Publications in SoMe img.no. 02 from 202212 - image at PSEmu.pl - emulation website, latest news, recent files, fanmade translations, free homebrew game and more. Nowe pliki, emulatory, darmowe, materiały promocyjne poświęcone emulacji systemów PlayStataion.

Serwer

Według wskazań tutejszego serwera, średnie statystyki jakie PSEmu.pl odnotowało w 2022 roku oscylowała pomiędzy liczbą 6,15 tysiąca wyświetleń stron do 8,3 tysiąca kliknięć dziennie. Z kolei, amplituda opisywanych wskazań wyniosła w minimum 0/0, a w szczycie przypadającym na dzień 17 maja osiągając wartość 21751 / 23596. Ogólnie, bez tragedii, osiągi względnie stabilne i 30% lepsze niż w roku ubiegłym.

stats- Server img.no. 03 from 202212 - image at PSEmu.pl - emulation website, latest news, recent files, fanmade translations, free homebrew game and more. Nowe pliki, emulatory, darmowe, materiały promocyjne poświęcone emulacji systemów PlayStataion.

Warto przy tym zaznaczyć, że przywołane wyżej wyniki nie obejmują ruchu wygenerowanego przez roboty internetowe, które średnio uderzały w stronę 13,2 tysięcy razy dziennie, Amplituda tegoż w szczycie przypadła na wrzesień, gdy serwer odnotował ok 95 tysięcy wejść. Co istotne, zmasowany atak robotów przepuszczony był tylko raz, a ich ruch sumaryczny został ograniczony o połowę.

stats- Server img.no. 02 from 202212 - image at PSEmu.pl - emulation website, latest news, recent files, fanmade translations, free homebrew game and more. Nowe pliki, emulatory, darmowe, materiały promocyjne poświęcone emulacji systemów PlayStataion.

Google Search


W grudniu 2022r. zgodnie z danymi zebranymi przez Google, serwis PSEmu.pl notuje 2,06 tysiąca stron zindeksowanych w wyszukiwarce i kolejne 5,8 tysiąca czekających na dodanie. Oznacza to ni mniej ni więcej, że usunięto ok 2 tysięcy nieaktualnych odnośników, a liczba zindeksowanych stron i tak się zwiększyła w stosunku do roku poprzedniego.

stats- Google img.no. 01 from 202212 - image at PSEmu.pl - emulation website, latest news, recent files, fanmade translations, free homebrew game and more. Nowe pliki, emulatory, darmowe, materiały promocyjne poświęcone emulacji systemów PlayStataion.

Drastyczne cięcia objęły również zewnętrzne odwołania do strony. Zweryfikowano i usunięto ponad dziesięć tysięcy nieaktualnych i szkodliwych odwołań, przez co ich całkowita liczba spadłą w 2022 roku do wielkości 9,5 tysiąca. Zmianę w przeciwnym kierunku odnotowuje się z kolei w indeksie wykrytych odnośników wewnętrznych – tu gogle wskazało zmianę z ok. 27 do ok. 58 tysięcy. Wygląda więc na to, że ww. działania przyniosły jakieś efekty.

stats- Google img.no. 02 from 202212 - image at PSEmu.pl - emulation website, latest news, recent files, fanmade translations, free homebrew game and more. Nowe pliki, emulatory, darmowe, materiały promocyjne poświęcone emulacji systemów PlayStataion.

Można się zastanawiać, czy w ogólnym rozrachunku prowadzone działania wyszły serwisowi na korzyść, niemniej za odpowiedź lepiej przyjąć wskaźnik wyświetleń serwisu w ostatnim kwartale roku. W porównaniu do 2021 roku PSEmu.pl pojawiło się w wynikach Google o 65% częściej i tyle też procent częściej wybierane było przez użytkowników opisywanej wyszukiwarki.

stats- Google img.no. 03 from 202212 - image at PSEmu.pl - emulation website, latest news, recent files, fanmade translations, free homebrew game and more. Nowe pliki, emulatory, darmowe, materiały promocyjne poświęcone emulacji systemów PlayStataion.

Microsoft Bing

W konkurencyjnej wyszukiwarce Bing, zgodnie z przyjętą zasadą zmiany odwrotne do wyżej opisanych. Co wzrośnie u konkurencji, to tu akurat spadnie przez co liczba stron zainteresowanych w niniejszym systemie spada o 20% do wielkości 8 tysięcy.

stats- Bing img.no. 01 from 202212 - image at PSEmu.pl - emulation website, latest news, recent files, fanmade translations, free homebrew game and more. Nowe pliki, emulatory, darmowe, materiały promocyjne poświęcone emulacji systemów PlayStataion.

Zgodnie ze wskazanym wyżej trendem, liczba odwołań do strony głównej, pomimo solidnych ograniczeń nałożonych na indeksowanie wzrasta z wartości 28 do 50 tysięcy.

stats- Bing img.no. 02 from 202212 - image at PSEmu.pl - emulation website, latest news, recent files, fanmade translations, free homebrew game and more. Nowe pliki, emulatory, darmowe, materiały promocyjne poświęcone emulacji systemów PlayStataion.


Wcześniejsze statystyki serwisu dla porównania przejrzeć można na kolejnych stronach artykułu.