PS2-BIOS-art

Obiecałem istotną aktualizację w drugiej połowie tygodnia – oto i ona, w postaci przydługiego (bo miało być zwarcie i krótko, a wyszła 8stronnicowa telenowela) aczkolwiek treściwego (bo kto kiedyś o to nie pytał) artykułu pod tytułem:


Cóż, mam nadzieję, że nie zanudzicie się lekturą powyższego tekstu, a informacje w nim zawarte będą jak najbardziej przydatne. Have a nice reading :]