PCSX2 Buildbot


Strona automatycznych kompilacji PCSX2

link_title

Strona zawierająca bazujące na kodzie z GitHub i tworzone cotygodniowo, automatycznie kompilacje emulatora PCSX2 dla systemów Windows.


odwiedź: PCSX2 Buildbot