PCSX2 Buildbot

PSEmu.pl image - PCSX2 autobuilds


Strona automatycznych kompilacji PCSX2

link_title

Strona zawierająca bazujące na rozwojowym kodzie projektu i tworzone automatycznie kompilacje emulatora PCSX2 dla systemów Linux oraz Windows.


odwiedź: PCSX2 Buildbot