duckstation Compability


Lista kompatybilności duckstation

Udostępniony w ramach dokumentów google, arkusz kalkulacyjny będący oficjalną listą kompatybilności emulatora duckstation.


odwiedź: duckstation Compability