OpenBIOS dev.240109

Kontynuując serię wpisów poświęconych otwarto-źródłowej alternatywie legalnego pozyskiwania systemowego oprogramowania szaraczka, serdecznie zapraszam do zapoznania się z nowościami wprowadzonymi w tegorocznym wydaniu projektu OpenBIOS.

OpenBIOS image 03 PlayStation legal BIOS ps1bios download at PSemu.pl

Lista zmian jakie względem poprzednio opisanych wersji znalazły się w wydaniu z 9 stycznia 2024 r. obejmuje zakresem:

  • wdrożono funkcję duplikacji i kopii powłoki w trybie szybkiego uruchamiania systemu, poprawnie emulując zachowanie konsoli z wpiętą przystawką do kodów;
  • usprawniono działanie funkcji IRQVerifier() eliminując występowanie referencyjnego zapętlenia przy sprawdzaniu procedury TIMER skutkującego utratą IRQ;
  • zoptymalizowano działanie funkcji odpowiedzialnych za realokację bloków pamięci;
  • usprawniano emulację funkcji: buUnimplemented(), dev_bu_unimplemented(), dev_cd_open(), dev_cd_read(), safeMemZero(), syscall_longjmp(), syscall_returnFromException();
  • usystematyzowano strukturę kilku funkcji, poprawiając konsekwentność stosowanej składni i ogólną jakość kodu;
  • zmieniono okres obowiązywania licencji i praw autorskich wskazując jako datę końcową, bieżący 2024 rok ;

Nie przeciągając, zapraszam do pobierania i testowania opisanej wyżej wersji.