AetherSX2 alpha-1849

Jakże cieszy fakt, że kumulacja zmian wprowadzonych ostatnio w bazowym PCSX2, przekłada się na intensywny rozwój port pn. AetherSX2. Warto przy tym odnotować i jasno zaznaczyć, że autor nie ogranicza się do aktualizacji jądra programu, a wprowadza własne rozwiązania oraz masę poprawek, mających zapewnić jak najlepsze doznania płynące z emulacji PS2 na urządzeniach mobilnych pracujących pod kontrolą systemu Android.

PSEmu.pl image - AetherSX2

Lista zmian, jakie względem poprzednio opisywanych wersji trafiły do eksperymentalnej odsłony emulatora z dnia 14 kwietnia 2022 r. oznaczonej symbolem alpha-1849, obejmuje m.in:

  • dodano możliwość tworzenia predefiniowanych układów sterowania ekranowego dla poszczególnych gier;
  • wprowadzono filtr Shade Boost umożliwiający dostosowanie parametrów wyświetlanego obrazu takich jak jasność, nasycenie czy saturacja;
  • dodano obsługę FXAA dla interfejsu Vulkan oraz poprawiono działanie mechanizmu w OpenGLES;
  • usprawniono działanie funkcji odpowiedzialnych za priorytetyzację wykorzystania zasobów urządzenia;
  • poprawiono emulację flag jednostki VU0/COP2;
  • wdrożono obsługę instrukcji BREAK jednostki IOP;
  • usunięto błędy powodujące restart programu przy zmianie orientacji ekranu urządzenia;
  • usprawniono obsługę tekstur w formacie DXT/BPTC;
  • zwiększono kompatybilność programu, usprawniając działanie gier takich jak… Final Fantasy XII, Ratchet 3, Ratchet: Deadlocked;

Tyle teorii, chętnych do testów praktycznych zapraszam do sekcji Pliki, skąd pobrać można opisywane wydanie rozwojowe tytułowej aplikacji.