hps2x64 v020

Tym razem, dla odmiany nowe wydanie projektu hpsx64 zaczniemy opisywać od symulatora drugiego PlayStation2 tj. od tytułowego programu hps2x64.

hps2x64 - bios#003

Lista zmian zawartych w wydaniu z 15 marca 2021 r. obejmuje:

  • wstępnie zaimplementowana (i aktualnie wyłączona) opcja wielowątkowej emulacji jednostki vu1,
  • naprawione błedy w funkcjach emulujących R5900 DCache;

W tutejszej pobieralni znajdziecie niewielkie archiwum zawierające plik wykonywalny najnowszej wersji tytułowego emulatora hps2x64. Natomiast w sekcji Pliki pionu PS1, znaleźć można archiwum z najnowszym wydaniem kompletnego projektu hpsx64.