hps2x64 v026

Aktualizacja projektu hpsx64 każdorazowo wiąże się z wydaniem, całkiem przyzwoitego i nad wyraz dokładnego emulatora pierwszego PlayStation oraz eksperymentalnej aplikacji symulującej działanie PS2. Pierwszemu z ww. programów poświęcono poprzedni nius, czas na informacje o hps2x64.

hps2x64 running PS2 bios

Względem poprzednio opisanych wersji lista nowości zawartych w wydaniu z 25 lipca 2022 r. obejmuje:

  • zoptymalizowano przetwarzanie danych i usprawniono działanie funkcji odpowiedzialnych za emulację jednostek VU;
  • wprowadzono możliwość konfiguracji programu z wykorzystaniem formatu json;
  • zwiększono zgodność kodu ze standardem środowiska Visual Studio;
  • wprowadzono możliwość konfiguracji programu z wykorzystaniem formatu json;

Zapraszam do pobrania niewielkiego archiwum zawierającego plik wykonywalny najnowszej wersji tytułowego emulatora hps2x64. Natomiast, gdyby ktoś chciał przekopać cały kod projektu, to w pionie PS1 znaleźć można archiwum z najnowszym wydaniem kompletnego hpsx64.