hps2x64 v029

Skoro rankiem pojawiły się materiały poświęcone pierwszej odmianie eksperymentalnego projektu hpsx64, nie może być inaczej aniżeli krok za nią pojawił się wpis poświęcony tytułowemu hps2x64.

hps2x64 emulator v0290 running PS2 games - image #05 from PSEmu.pl :: recent news, latest files, free homebrew games, all you want in topic of PS2 emulation. Pliki, wiadomości, darmowe gry homebrew.

Względem poprzednio opisanych wersji lista nowości zawartych w wydaniu z 18 września 2023 r. obejmuje:

  • wdrożono nowe algorytmy emulujące jednostki R5900;
  • zaimplementowano ulepszony algorytm generowania obrazu z wykorzystaniem jednostkami obliczeniowymi ogólnego zastosowania;

Zapraszam do pobrania niewielkiego archiwum zawierającego plik wykonywalny najnowszej wersji tytułowego emulatora hps2x64. Natomiast, w pionie PS1 znaleźć można archiwum z najnowszym wydaniem kompletnego hpsx64.