DuckStation Dev-0.1-5437

Uzupełniając bazę emulatorów opublikowanych w styczniu 2023r. nie może zabraknąć tytułowego DuckStation. Z wielką przyjemnością, wrzucam nowe materiały poświęcone opisywanemu programowi, mając nadzieję że w bieżącym roku ujrzymy same pozytywne zmiany w ramach tego projektu.

DuckStation ps1 emulator running Herc's Adventures - image at PSEmu.pl - recent news, latest files and more PS1 Emulation, emulacja, wiadomości, emulatory, gry homebrew.

Tymczasem, lista zmian jakie względem poprzednio opisanych odsłon wprowadzono w opisywanej wersji z dnia 1 stycznia 2023 r. oznaczonej numerem 0.1-5437 obejmuje między innymi:

  • naprawiono wyświetlanie sprzętowego kursora;
  • wyeliminowano problemy występujące przy zamykaniu programu;
  • usunięto krytyczne błędy, wywołane przez system RetroAchievmentów przy zmianie nośnika z grą;
  • zoptymalizowano konwersję 24.bitowego obrazu na 16.bitowy odpowiednik;
  • usunięto błędy uniemożliwiające kompilację programu pod Linuxem bez użycia instrukcji SSE;
  • usprawniono działanie kontrolki odpowiedzialnych za obciążenie GPU;
  • poprawiono działanie opcji umożliwiających wybór współczynnika proporcji dla poszczególnych tytułów;
  • przeniesiono opcje konfiguracyjne trofeów do zakładki narzędzia;

Tyle na dziś, zapraszam do pobrania opisanej odsłony emulatora, przeznaczonej dla systemów Android, Linux, macOS oraz Windows, jak również kodu źródłowego do samodzielnej kompilacji.